Mamy już jesień temperatury spadają i odczuwamy pierwsze chłody, a to oznacza, że zaczynamy okres grzewczy. Jednak najpierw należy starannie zadbać o właściwy stan przewodów kominowych i urządzeń grzewczych.

Komunikat, który wydał Prezes Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019, przypomina o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel - zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia - mistrza kominiarskiego.

Według statystyk Komendy Głównej Państwowej Straży w sezonie ogrzewczym 2017/2018 Państwowa Staż Pożarna odnotowała 4.343 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w tym 2651 osób poszkodowanych i 71 ofiar śmiertelnych.

Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem.