Strajk nauczycieli jest zapowiadany na 8 kwietnia.
Rodzice w szkołach i przedszkolach ale także poprzez platformę librus informowani są o akcji protestacyjno-strajkowej na terenie szkół w naszych powiatach. W środę kontynuowane były rozmowy pomiędzy stroną rządową a związkowcami w sprawie m.in. postulatu podwyżki wynagrodzeń pedagogów. Ostateczna decyzja o akcji protestacyjnej jeszcze nie zapadła. Mimo to samorządy przygotowują się do akcji, ponad 85% placówek edukacyjnych w całej Polsce przystąpiło do pozwu zbiorowego. W referendum za strajkiem opowiedziało się blisko 90% pracowników oświaty. Bądźmy wyrozumiali, zawód nauczyciela ma szczególne znaczenie dla rozwoju jednostek w kraju.