W związku z wieloma nieporozumieniami dot. uprawnień do wędkowania na wodach w okolicach Chojny przekazujemy poniższe informacje.

Będąc Członkiem Koła PZW lub Klubu PZW nie można łowić na wodach PZW i wodach dzierżawców prywatnych bez dodatkowych opłat.

Odpowiadając na pytania wielu wędkarzy, którzy chcieliby łowić na wodach w okolicach Chojny, Morynia, Trzcińska Zdrój, Cedyni informujemy, że bycie członkiem Koła PZW oznacza opłacenie „składki członkowskiej na rok 2016” uchwalonej przez Zarząd Główny PZW w Warszawie – Uchwałą Nr 105 z dnia 28.09.2015r.
Opłacenie Składki Okręgowej na 2016 rok uprawnia do wędkowania na wodach PZW zgodnie z rodzajem wykupionej składki potwierdzonej znaczkiem wklejonym do Legitymacji Członkowskiej.

Na 2016 rok Okręg PZW w Szczecinie zawarł umowy z prywatnymi dzierżawcami, na mocy których wędkarze Okręgu PZW w Szczecinie – po wykupieniu odpowiednich składek okręgowych mogą łowić, bez dodatkowych opłat na jeziorach: Mętno, Ostrów (Stoki), Czachów, Parkowe (Widuchowa), Leśne (Widuchowa), Steklno (Gryfino), w okolicach Myśliborza: Łubie, Myśliborskie, Renickie, Wierzbnickie, Członowskie.

Zarząd Koła PZW nr 7 „Rurzyca” w Chojnie