Blisko 70 osób (w tym prawie 50 ratowników, 8 bloków zajęciowych oraz 4 bloki poszukiwawcze), brało udział w warsztatach z zakresu prowadzenia poszukiwań osób zaginionych", których organizatorami byli Gryfińskie Stowarzyszenie Ratownicze, OSP Szczecin oraz Szczecińskie WOPR.
Całe przedsięwzięcie zostało zrealizowane na terenie Gminy Gryfino oraz Gminy Miasto Szczecin. Warsztaty trwały od 22 do 24 listopada 2019 r.
Dziękujemy wszystkim instytucjom, jednostkom oraz wolontariuszom, które włączyły się w uczestnictwo w naszych manewrach.
Cały projekt sfinansowano ze środków Gminy Gryfino, Powiatu Gryfińskiego, Gryfińskiego Stowarzyszenia Ratowniczego oraz OSP Szczecin.