Warsztaty rzemiosł dawnych  w Swobnicy w 2019 roku składać się będą pokazy oraz praktyczna nauka: przędzenia, tkania, farbowania tkanin i krajek, haftowania, perfumiarstwa, zabaw i tańców dawnych, łucznictwa, kowalstwa, ciesielstwa, kaletnictwa, snycerstwa, rogownictwa, garncarstwa, konstrukcji i działania średniowiecznych machin oblężniczych oraz pokazy walk wojów wczesnośredniowiecznych.  
Zadanie znajduje się na liście programu "Społecznik 2019 - 2021" i ma szansę na otrzymania dofinansowania. Swój głos można oddać na stronach Urzędu Marszałkowskiego pod adresem www.pomorzezachodnie.wybiera.pl/Glosuj
Zdjęcie poglądowe dzięki uprzejmości Cedyńskie Bractwo Historyczne Comitatus/facebook