Warnice znalazły się w finałowej dziesiątce konkursu Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie „Piękna Zachodniopomorska Wieś”. Wczoraj odbył się drugi etap – wizja lokalna w terenie.

Warnice uznawane są za jedną z najbardziej zadbanych i estetycznych wsi w gminie Dębno. Mieszkańcy są zintegrowani i podejmują wiele inicjatyw społecznych. Działa tu: Koło Gospodyń Wiejskich, ognisko przedszkolne, biblioteka, OSP, stadnina koni gospodarstwo agroturystyczne,  oraz Zespół Pieśni i Tańca „Warniczanie”, który jest chyba najstarszym zespołem ludowym na Pomorzu Zachodnim. Wiele remontów i prac realizowanych jest przez nich społecznie, choćby zmodernizowana remiza strażacka. Dlatego sołectwo zostało zgłoszone do konkursu „Piękna Zachodniopomorska Wieś” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Po weryfikacji merytorycznej  wniosku, Warnice zakwalifikowały się do ścisłej dziesiątki najpiękniejszych/najaktywniejszych sołectw w ramach plebiscytu.

Swoje prace zaprezentowały panie z projektu "Pora Seniora"

21 sierpnia br. w późnych godzinach wieczornych - jako ostatnie sołectwo, które znalazło się w drugim etapie - Warnice odwiedziła sześcioosobowa kapituła konkursu, by dokonać na miejscu wizji lokalnej. Sołtys Marcin Pleń, panie: z Koła Gospodyń Wiejskich, prowadząca ognisko przedszkolne, bibliotekę i uczestniczące w projekcie „Pora Seniora”, ks. Marek Wesołowski,  Państwo Emilia i Józef Podwójni, strażacy z OSP, Jerzy Judka, właściciel stadniny koni przedstawili członkom kapituły działania prowadzone w sołectwie. Zaprezentowane zostały własne inicjatywy, które na przestrzeni ostatnich lat zmieniły miejscowość. Opowiadano także o tradycji, tożsamości, dziedzictwie kulturowym, a także planach na przyszłość.

Członkowie komisji byli pod wrażeniem ołtarza w kościele

Ogłoszenie laureatów konkursu nastąpi podczas dożynek wojewódzkich, które odbędą się 14 września w Trzebiatowie. Dla najpiękniejszych wsi przewidziano nagrody pieniężne otrzymają nagrody pieniężne, odpowiednio za zajęcie:
I miejsce – 40 000 zł
II miejsce – 30 000 zł
III miejsce - 20 000 zł
Wyróżnienie – 10 000 zł

Trzymamy kciuki za nasze Warnice, które już mają pomysł na wykorzystanie takich środków.

W bibliotece powstał kącik historyczny

Głównym celem konkursu „Piękna Zachodniopomorska Wieś” jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności zachodniopomorskich wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców poprzez promowanie:

  • dbałości o estetykę, kształtowanie krajobrazu wiejskiego, ładu przestrzennego i architektonicznego wsi oraz ochronę dziedzictwa kulturowego,
  • działań na rzecz zmiany wizerunku wsi - nowatorskich, innowacyjnych, w szczególności w wymiarze gospodarczym, środowiskowym i społecznym,
  • działań wzmacniających tożsamość lokalną, aktywizację i integrację wspólnot wiejskich, inicjatyw społecznych na wsi,
  • atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich.

W zeszłym roku Sołectwo Różańsko w tym konkursie zajęło 6 miejsce.

Pan Józef Podwójny pokazał komisji swoje małe muzeum

Pamiątkowe zdjęcie członków komisji z druhami OSP

Członkowie komisji zobaczyli także stajnie Jezrego Judki oraz jego małe muzeum