Wandale, oni żyją wśród nas, ludzie nie potrafią uszanować ani cudzej ani swojej własności, o ile zniszczenie przedmiotu należącego do nas wszystkich obywateli boli, o tyle zniszczenie drzew (około 50) boli podwójnie. Umyślne niszczenie bez wyraźnego powodu cudzego mienia jest karalne i ten kto to zrobił karę poniesie. Miejmy nadzieję, że ta malownicza ścieżka z Cedyni do Radostowa czym prędzej zostanie naprawiona a nowe drzewa posadzone.