11 maja 2019 r. odbyło się walne zebranie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Objezierzu. W zebraniu uczestniczyli członkowie OSP oraz m.in.: Burmistrz Morynia Józef Piątek, Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej – Robert Dziedzic oraz Prezes Gminnego ZOSP RP - Antoni Fryska. Zebranie otworzył prezes OSP w Starym Objezierzu Edmund Hrynkiewicz. Następnie Sławomir Jasek, wybrany na przewodniczącego zebrania, przedstawił sprawozdania z działalności i sprawozdanie finansowe jednostki za rok 2018. Sprawozdanie komisji rewizyjnej odczytał Jerzy Domaradzki, po czym udzielono Zarządowi absolutorium. Następnie przedstawiono plany jednostki na rok bieżący. Ważnym punktem zebrania był wybór nowego Naczelnika jednostki. Został nim Sebastian Della Pieta, który zastąpił na tym stanowisku Sylwestra Urbańczyka.