W wtorek 10 lipca, na dziedzińcu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie 43 kandydatów chętnych do służby w policji złożyło ślubowanie służenia Ojczyźnie i społeczeństwu. Pięciu z 43 kandydatów trafić ma do komend powiatowych w Choszcznie, Gryfinie, Myśliborzu i Pyrzycach. Niestety liczba wakatów, tylko w tych czterech komendach, przekracza liczbę dłoni podniesionych we wtorek podczas uroczystego ślubowania.


Zgodnie za słowami roty nowi funkcjonariusze, którzy zasilą szeregi zachodniopomorskiej policji ślubowali "służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia." 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Piotr Ostrowski po przywitaniu wszystkich zgromadzonych na dziedzińcu KWP w Szczecinie podkreślił, jak ciężką i odpowiedzialną pracę wybrali kandydaci i dodał, że podejmowanie jej trudów będzie nie tylko próbą dla nich samych ale również dla ich rodzin.

Czy liczba kandydatów, którzy zasilą Komendy Powiatowe Policji w Choszcznie, Gryfinie, Myśliborzu i Pyrzycach satysfakcjonować może pracujących w wymienionych garnizonach funkcjonariuszy? Spoglądając na listę z liczbą wakatów w danych komendach, przesłaną do naszej redakcji przez Zespół Prasowy KWP w Szczecinie sądzić można, że nie.

Poniżej przedstawiamy porównanie:
  • KPP w Choszcznie: liczba wakatów - 8, liczba kandydatów, którzy zasilą jednostkę - 1;
  • KPP w Gryfinie: liczba wakatów - 16, liczba kandydatów, którzy zasilą jednostkę - 1;
  • KPP w Myśliborzu: liczba wakatów - 20, liczba kandydatów, którzy zasilą jednostkę - 2;
  • KPP w Pyrzycach: liczba wakatów - 13, liczba kandydatów, którzy zasilą jednostkę - 1.