Czy mieszkalne wagony kolejowe staną na trasie odcinka drogi rowerowej Godków - Siekierki? Z pomysłem posadowienia wagonów, które obecnie należą do zasobów PKP do władz gmin Moryń i Cedynia zwrócił się Urząd Marszałkowski. Wspólna realizacja pomysłu uatrakcyjnienia 37 kilometrowego odcinka drogi rowerowej Godków - Siekierki, w dużej mierze może przyczynić się do promocji trasy oraz promocji inicjatywy lokalnych organizacji pozarządowych.


Swoją opinię oraz chęć współpracy w ramach pomysłu posadowienia mieszkalnych wagonów kolejowych na trasie odcinka drogi rowerowej Godków - Siekierki wyraziła
Ewa Dudar – radna województwa, Przewodnicząca Komisji Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz Mariusz Sikora z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Ewa Dudar
- Droga rowerowa R -20 na odcinku Godków – Siekierki jest już w fazie przetargowej . Od wiosny 2018 r. rozpocznie się jej budowa. Moje działania jako radnej województwa to również wspieranie możliwości wzrostu potencjału turystycznego drogi rowerowej. Stąd pomysł wykorzystania wagonów kolejowych, aby przyciągnąć uwagę do naszego regionu.

- Samorząd Województwa jest liderem tego projektu - zaprojektował, wybuduje oraz oznakuje w jednolitym standardzie drogę rowerową na odcinku Siekierki – Godków, która liczy 37 km i jest elementem rowerowej Trasy Pojeziernej. Gotową do użytkowania drogę rowerową przekaże gminie Moryń i Cedynia i to one już muszą uczynić z tego produkt turystyczny dla rowerzystów, ale i pieszego ruchu. Teraz nie wystarczy już tylko posiadanie samej drogi rowerowej. Zaplanować należy jej obsługą turystyczną i promować inicjatywy organizacji pozarządowych. Dodam, że w Przyjezierzu Parki Krajobrazowe planują wybudowanie wieży widokowej oraz małej infrastruktury na działce przyległej do drogi rowerowej.

- Inicjatywa TRIP411 – rajdu pieszego na tej trasie, który będzie 25 listopada pokazuje istniejący potencjał społeczny. Co ważne, pomysł na TRIP411 wyszedł od organizacji społecznych z tego terenu. Potrzebne jest im jedynie wyraźne wsparcie lokalnych samorządów. Od lokalnego samorządu będzie zależało, jak szybko jest w stanie przygotować się do korzystania z trasy rowerowej. Warto to zaznaczyć, że już teraz stwarzane są możliwości dla gmin do przygotowania obsługi rowerzystów. Znam temat przekazania dla gmin Moryń i Cedynia mieszkalnych wagonów kolejowych z zasobów PKP. Z decyzją gminy muszą się spieszyć ponieważ zainteresowanie wagonami wykazują podmioty z południa Polski. Wagony znajdują się na terenie województwa, a ich transport mogą zapewnić podmioty, które się w tym specjalizują. To można również zaprezentować przyszłym użytkownikom trasy rowerowej na przestrzeni medialnej. To wspaniały pomysł, którego moim zdaniem nie powinno się przegapić.


Mariusz Sikora
- Proces budowy drogi rowerowej Szlakiem Pojezierzy to również działania nakierowanie nawzmocnienie dostępności i atrakcyjności, w wypadku odcinka Godków – Siekierki wykorzystanie potencjału infrastruktury kolejowej pozostałej po jej likwidacji. W tym wypadku bocznic kolejowych, których po uzgodnieniu z PKP odcinki pozostawiono np. na byłych stacjach kolejowych w Przyjezierzy, Klępiczu oraz Siekierkach. Stawarza to możliwości nie tylko do przygotowania dla turystów informacji o historii linii ale również posadowienia elementów infrastruktury kolejowej np. semafory, rozkład jazdy, tablice kolejowe.

- Proces inwestycyjny po fazie budowy to również oznakowanie trasy rowerowej - również kierowania turystów do miejscowości położonych w okolicy drogi rowerowej, w których są usługi turystyczne związane z zapleczem gastronomicznym, hotelowym, wykonany zostanie przez Urząd Marszałkowski i ZZDW.

- Mając na uwadze doświadczenie funkcjonowania dróg rowerowych na byłych trasach kolejowych przekazujemy gminom sugestie i gotowe projekty, które można zaplanować i wykonać. Gminy np. Moryń i Cedynia staną się bezpośrednim zarządzającym drogą rowerowa na swoim terenie i przekazaliśmy korespondencją na temat możliwości pozyskania dwóch wagonów gospodarczych z zasobów PKP. Są to sprawne wagony z pełną funkcją użytkową np. pomieszczenia socjalne i pobytu i nadal jeszcze znajduje się na terenie województwa.

- W mojej ocenie pozostawiona część torowiska np. w Przyjezierzu i Siekierkach pozwala na posadowienia tam wagonu, który może pełnić wiele funkcji związanych w promującą trasy ale i usług turystycznych i obsługi. Teraz wszystko zależy od decyzji władz gmin Moryń i Cedynia, czy są zainteresowani wspólnym pozyskaniem wagonów i ich zagospodarowaniem na trasie drogi rowerowej w 2018 r.