W piątek (22.11) członkowie Stowarzyszenia Ratownictwo Powiatu Pyrzyckiego przeprowadzili w ramach zawartego porozumienia z Gminą Warnice zajęcia z zasad udzielania pierwszej pomocy i numerów alarmowych. 
Zajęcia w Szkole Podstawowej w Warnicach zostały przeprowadzone w ramach podpisanego porozumienia z Gminą Warnice dotyczącego partnerskiej współpracy na rzecz realizacji zadań związanych ze zwiększeniem poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz edukacji w zakresie pierwszej pomocy i bezpiecznych zachowań.

Uczniowie klas I, II oraz III mogli poznać i utrwalić podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy oraz wysłuchać kilka ciekawych informacji na temat numeru alarmowego 112.
Po części teoretycznej polegającej na wspólnej dyskusji, dzieci mogły przećwiczyć prowadzenie resuscytacji na fantomach szkoleniowych.