W miejscowości Strąpie w gminie Barlinek powstanie świetlica wiejska. Realizacja inwestycji możliwa jest dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego działań rewitalizacyjnych. Wartość dotacji to prawie pół miliona złotych. Umowę gwarantującą przekazanie wsparcia podpisali 17 października 2018 r. zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz i burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński.

Przyznane dofinansowanie to efekt rozstrzygniętego we wrześniu 2018 r. konkursu  na działania wspierające rewitalizację w Zachodniopomorskiem.  Łączna kwota wsparcia dla 48 wybranych do dofinansowania projektów z terenu trzydziestu gmin to ponad 112 mln zł.  

Gmina Barlinek pozyskała 458 tys. zł na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Strąpie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem niezbędnego wyposażenia. Jak podkreśla burmistrz Dariusz Zieliński jest to wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja, którą udaje się z pomocą środków  europejskich zrealizować.

W ramach zagospodarowania terenu przy budynku świetlicy zostanie usytuowany plac zabaw.

Do budynku świetlicy będzie prowadził indywidualny zjazd z drogi gminnej.

Planowane zakończenie inwestycji to marzec 2019 r.

Wartość całkowita inwestycji to ponad 700 tys. zł.

Projekt jest realizowany w ramach Osi 9 Infrastruktura publiczna, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.