Około godziny 18:45 do Powiatowego Stanowiska Kierowania w Pyrzycach wpłynęło zgłoszenie, że w miejscowości Ślazowo palą się nieużytki. Na miejsce pożaru zadysponowany został jeden zastęp z jednostki OSP Przelewice.

A więc przypominamy po raz kolejny!
Art. 131. Kto: (...) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny.