Już od około godziny 21:00 niemieccy turyści oczekiwali na otwarcie przejścia granicznego w Osinowie Dolnym. Wykazali się wielką cierpliwością, ponieważ przejście zostało otwarte dopiero o północy. Wśród oczekujących panowała świąteczna atmosfera, której towarzyszyła muzyka i zabawa. Po polskie stronie oczekiwali na ich przybycie m.in. gospodarz gminy i miasta Cedynia Adam Zarzycki i sołtys Osinowa Dolnego Andrzej Szwałek wraz z dużą rzeszą przybyłych mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców.