W Moryniu dotychczasowy Burmistrz, zdeklasował rywali do fotelu Burmistrza, wygrywając już w I turze.
Uzyskał 67,63% głosów!

L.p.

Nazwisko i Imiona

Liczba głosów oddanych na kandydata

% głosów

Wybrany

1

OSTROWSKI Maciej Albin

283

15.99

Nie

2

PIĄTEK Józef Ryszard

1 197

67.63

Tak

3

ŚMIŚNIEWICZ Ewelina Jadwiga

290

16.38

Nie