Przy Miejskim Ośrodku Kultury w Moryniu powstał Klub Seniora. Spotkanie – wieczorek integracyjny miał miejsce 17 listopada. Spotkaniu towarzyszyła niezwykle radosna atmosfera.

Moryński klub, którego opiekunem jest instruktor Agata Kagan swą działalność rozpoczął od spotkania organizacyjnego. Miało ono miejsce 3 listopada, omówiono na nim ramowy program działalności klubu. Ustalono wówczas, iż najważniejszą i priorytetową sprawą będzie „wyciągnięcie” seniorów z domów
i integracja w grupie. Takie właśnie spotkanie-wieczorek integracyjny miał miejsce 17 listopada
w sali kameralnej MOKu. Towarzyszyła mu niezwykle radosna atmosfera. Uśmiech, wzruszenie
i wielka chęć działania wynikająca z propozycji i oczekiwań złożonych przez samych seniorów, motywują do dalszej pracy. Radośnie spędzony czas umilił zespół NASTROJE (w składzie Ewa Kwiecień, Jan Ogonowski i Zygfryd Ferdynus). Swoim dynamicznym repertuarem porwał do tańca nawet tych, którzy już na samym początku deklarowali, że nie zatańczą.
- Następne spotkanie – andrzejkowe odbędzie się już w najbliższy czwartek 24 listopada
o godz. 18.00 w sali kameralnej Miejskiego Ośrodka Kultury – informuje Marta Cacek Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury.