Jest ranking zdolności kredytowej samorządów. Spoglądamy na stan finansów i możliwości powiatów w naszym regionie. Najwyżej w zestawieniu plasuje się powiat gryfiński, najsłabiej wypada powiat pyrzycki. Czy to się przekłada na inwestycje w regionie?


Mądre zarządzanie finansami, a w tym zdolnością kredytową, pozwala samorządom na długoterminowe planowanie wydatków. Zadłużanie się tylko po to, by pieniądze z kredytów lub obligacji „przejadać” jest błędem. Jeśli zaciągać kredyty, to tylko po to, by inwestować i to najlepiej przy udziale środków zewnętrznych, a pieniądze z pożyczek powinny finansować wkład własny.

Jak podkreślają twórcy rankingu, samo zaciąganie zobowiązań także powinno być prowadzone rozsądnie. Kredyty muszą być równomiernie rozłożone w czasie z kosztami obsługi długu, a obligacje komunalne powinny dawać samorządom m.in. prawo do wcześniejszego wykupu.

Ranking zdolności kredytowych jest wykonany dla lat 2014-2016, to zestawienie średniej wartości nadwyżki operacyjnej z wielkością dochodów budżetu jednostek samorządów terytorialnego. To dobry miernik kondycji finansowej powiatów.

Z powiatów naszego regionu najlepiej w zestawieniu wypada powiat gryfiński, zajmuje wysokie 22 miejsce w rankingu. Niestety tego potencjału nie widać w poczynaniach samorządu, jak choćby w zapowiadanej od lat inwestycji w postaci budowy szpitala.

Najbardziej dramatyczna sytuacja dotyczy powiatu pyrzyckiego, który zajmuje 311 miejsce na 314 sklasyfikowanych powiatów! Największy spadek w rankingu z kolei zanotował powiat choszczeński, który był na 66 miejscu, teraz zajmuje 134 miejsce w rankingu. Starosta Adam Andriaszkiewicz ma powody do zmartwień.

Ranking został przygotowany i opublikowany w piśmie samorządowym „Wspólnota”.

22 miejsce powiat gryfiński - wskaźnik 12,19
134 miejsce choszczeński - wskaźnik 8,08
223 miejsce myśliborski - wskaźnik 5,99
311 miejsce pyrzycki - wskaźnik 1,87

W rankingu powiatów sklasyfikowanych jest 314 samorządów.