Czystsze powietrze, poprawa jakości życia i zdrowia. Mieszkańcy Gryfina stają przed szansą wymiany starych kotłów i ocieplenia swoich domów. Na ten cel trafi blisko 2 mln zł z Zachodniopomorskiego  Programu Antysmogowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020.

 

 Zachodniopomorski Program Antysmogowy rusza pełną  parą. To przykład, że wspólnie z samorządami można tworzyć skuteczne partnerstwo. To projekt parasolowy, jeden z nielicznych w Polsce, ale wierzę, że z miesiąca na miesiąc będzie się rozwijał. Nie czekamy na działania innych instytucji. Sami zdecydowaliśmy, zorganizowaliśmy i wdrażamy inicjatywę, która pozwoli nam poprawić stan powietrza w regionie. Co prawda, jego jakość jest na Pomorzu Zachodnim lepsza niż w innych polskich regionach, ale mamy aspiracje, by czerpać wzory z państw Europy Zachodniej, ze Skandynawii. Duże pokłony dla tych samorządów, które zdecydowały się na złożenie aplikacji i sięgnięcie po unijne wsparcie w walce o czyste powietrze. Z pewnością to wyzwanie nie na jeden rok, a na kilka lat. Dlatego cieszę się, że udało się nam zachęcić lokalnych włodarzy gmin i miast do działań antysmogowych –  powiedział Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

 

Zachodniopomorski Program Antysmogowy to tzw. projekt parasolowy. Oznacza to, że w pierwszej kolejności gminy składały wniosek o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Następnie, po rozstrzygnięciu konkursów przez Urząd Marszałkowski, mieszkańcy będą składać uproszczone wnioski o pomoc finansową już w swoich miejscowościach.

 

Gmina Gryfino, podobnie jak kilkanaście innych zachodniopomorskich samorządów otrzymała propozycję udziału 11 marca 2020 r. w oficjalnym podpisaniu umów w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego. Gmina odmówiła udziału w wydarzeniu. W takiej sytuacji umowy wsparcia środkami RPO WZ 2014-2020 zostaną podpisane korespondencyjnie.

 

Gmina Gryfino zdecydowała się na realizację dwóch działań. W ramach projektu „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gryfino obejmująca wymianę starych kotłów lub pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych, zarówno w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych w latach 2020-2021” zainwestowane zostanie 914 tys. zł., z czego 822 tys. zł stanowią środki unijne. Projekt pozwoli na wymianę 100 źródeł ciepła w powiecie gryfińskim, a więc pieców lub kotłów węglowych. Szacuje się, że w wyniku inwestycji nastąpi spadek emisji gazów cieplarnianych na poziomie 780,60 CO2  oraz spadek emisji pyłów w wysokości 0,99 Mg/rok. Działania będą prowadzone do końca 2021 r.

 

Spore korzyści przyniesie również projekt „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie gminy Gryfino, w latach 2020-2022”. Działanie pozwoli na zmodernizowanie 20 źródeł ciepła, pełną termomodernizację 15 budynków jednorodzinnych i częściową termomodernizację 5 budynków jednorodzinnych. Szacuje się, że w wyniku realizacji projektu na terenie powiatu gryfińskiego nastąpi spadek emisji gazów cieplarnianych na poziomie 145,36 CO2  oraz spadek emisji pyłów w wysokości 0,20 Mg/rok.

Koszt inwestycji obejmie ponad 1,075 mln zł, z czego wysokość dofinansowania środkami unijnymi wyniesie 966 tys. zł. Inwestycje będą prowadzone do końca 2022 r.

 

Budżet pilotażowego Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego stanowią środki zarezerwowane w dwóch działaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020:

 

  • Działanie 2.14. Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

Z tych środków gminy będą mogły finansować likwidowanie szkodliwego dla środowiska źródła ciepła, a więc pieca węglowego lub kotła na węgiel i zastąpienie go nową jednostką wytwarzającą ciepło w oparciu o spalanie gazu lub inne źródło energii. W ramach ogłoszonego naboru złożone zostały 73 wnioski aplikacyjne. W wyniku przeprowadzonej oceny do dofinansowania skierowano 25 projektów na kwotę 15 197 054,00 zł.

 

  • Działanie 2.15. Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.  W ramach działania możliwe będzie przeprowadzenie termomodernizacji budynków jednorodzinnych wraz ze zmianą indywidualnych systemów ogrzewania na bardziej ekologiczne. W ramach naboru złożono 63 wnioski aplikacyjne. Na podstawie przeprowadzonej oceny do dofinansowania zostało skierowanych 14 projektów na łączną kwotę dofinansowania 18 324 040,00 PLN.

 

Umowy wsparcia w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego podpisały już następujące gminy: Miasto Szczecin, Miasto Koszalin, Barlinek, Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Goleniów, Nowogard, Kołobrzeg, Mielno, Stargard, Szczecinek, Świnoujście, Wolin, Międzyzdroje.