Z danych UMiG w Gryfinie, uzyskanych w pierwszej połowie br. wynikało, że w gminie w tym roku 42 pary obchodzą jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, a 11 par – jubileusz 60-lecia. Tymczasem w obu częściach uroczystości (3 czerwca i 4 listopada) wzięło udział 29 „złotych” i 4 „diamentowe pary”.

Powyższe rozbieżności wyjaśnia Aneta Raciborska, szefowa gryfińskiego Urzędu Stanu Cywilnego.
- Co roku, z inicjatywy burmistrza, Referat Spraw Obywatelskich UMiG przekazuje nam wykaz mieszkańców naszej gminy, którzy w danym roku obchodzą jubileusz 50- lub 60-lecia pożycia małżeńskiego. Do wszystkich tych par wystąpiliśmy z prośbą o wyrażenie zgody na wystąpienie do Prezydenta RP z wnioskiem o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie, a w przypadku jubilatów 60-lecia pożycia małżeńskiego z zapytaniem o chęć uczestnictwa w Jubileuszu Diamentowych Godów – informuje A. Raciborska.

Z danych Referatu Spraw Obywatelskich wynikało, że w gminie w 2016 r. były 42 „złote pary” i 11 „diamentowych”. Z tej liczby 10 par obchodzących 50-lecie pożycia małżeńskiego nie wyraziło zgody na wystąpienie do Prezydenta RP o medale, a w przypadku 3 par małżeństwo ustało na skutek zgonu współmałżonka jeszcze podczas procesu nadawania medali. Spośród małżeństw obchodzących jubileusz 60-lecia pożycia, tylko cztery pary zadeklarowały chęć uczestnictwa w uroczystości.
- Brak chęci w uczestnictwie w ceremonii bardzo często tłumaczona jest złym stanem zdrowia Jubilatów – dodaje kierownik USC w Gryfinie.

Maria Piznal