Sama tylko gmina w ciągu miesiąca posadziła ich 154, ale na tym nie koniec. Drzew ma być znacznie więcej następne nasadzenia rozpoczną się w terminie jesiennym który jest do tego przeznaczony. Pozostałe nasadzenia dokonane zostały przez zarządców dróg i są efektem wcześniejszej wycinki.

Miejsca posadzonych drzew:
- Lotnisko (ul. Narciarska/ul. Żwirki i Wigury) - wiśnia piłkowana 'Kanzan'
- park ul. Łąkowa (za WOP-em) - klon pospolity 'Drummondii'
- park ul. Jagiellońska (vis a vis Delikatesy Centrum) - głóg dwuszyjkowy i brzoza brodawkowata
- teren przy Urzędzie Pracy - wiśnia piłkowana 'Kanzan'
- teren pomiędzy liceum a przedszkolem - dąb szypułkowy
- parking przy przedszkolu - lipa drobnolistna
- park ul.Jagiellońska/ul.Kościuszki - platan klonolistny, magnolia pośrednia
- park ul.Jagiellońska/ul.Kościuszki - magnolia pośrednia
- Krajnik Dolny - głóg dwuszyjkowy
- teren przy murze od ul. Bałtyckiej - buk zwyczajny