To była popularna linia kolejowa. Pociągiem jadącym na trasie z Choszczna w kierunku Złocieńca, można było dojechać do m.in. Suliszewa, czy też Drawna. Połączenie zostało zlikwidowane, a tory kolejowe popadły w ruinę. Teraz mieszkańcy regionu chcą reaktywacji i inwestycji. Czy to ma szanse powodzenia?


Pociągami do Suliszewa, Drawna, Kiełpina i wielu innych miejscowości w regionie, dojeżdżano niegdyś pociągami. Nie były to szybkie połączenia, ale pociągi były popularną formą transportu. Z czasem jednak linia pomiędzy Choszcznem a Złocieńcem została zlikwidowana, dzisiaj miejscami można odnaleźć pozostałości kolejowej infrastruktury. Za sprawą Norberta Dubisza, w Choszcznie rodzi się inicjatywa, by odbudować kolejowe połączenie. Wymagałaby ona ogromnych nakładów finansowych. W sieci można znaleźć petycję kierowaną do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza oraz Zakładu Linii Kolejowych w Szczecinie. Poprzeć inicjatywę można na stornie:
http://www.petycje.pl/petycja/12604/reaktywacja_polsczen_pasazerskich_na_linii_kolejowej_nr_410_na_odcinku_choszczno-zlocieniec.html

We wniosku Norberta Dubisza czytamy:

Zwracamy się z ogromną prośbą o podjęcie stosownych konkretnych działań w kierunku reaktywacji połączeń pasażerskich na linii kolejowej numer 410 oraz przeprowadzenie rewitalizacji tejże linii na odcinku Choszczno Złocieniec. Do połowy1996 r. na ww. odcinku prowadzony był regularny ruch pociągów pasażerskich, zawieszony dokładnie 20 kwietnia 1996 r. z powodu złego stanu torowiska, a także braku jak na owe czasy lekkiego taboru kolejowego w postaci szynobusów.
Linia kolejowa nr 410 jest to linia kolejowa znaczenia państwowego, zapewniająca między innymi dostęp jednostkom wojskowym do terenu poligonu w Drawsku Pomorskim. Jednostki wojskowe zlokalizowane przy tejże linii powodują jednocześnie wzrost znaczenia tej linii.
Zamknięcie linii miało miejsce w połowie lat 90-tych, kiedy to panowały niekorzystne warunki społeczno ekonomiczne, który między innymi przyczyniły się do zamykania kolejnych to fragmentów linii 410. Od zamknięcia linii minęło ponad 20 lat, w tym okresie Polska wstąpiła do Unii Europejskiej oraz nastąpił znaczy wzrost zamożności kraju, a także wysoki rozwój gospodarczy oraz pojawiła się możliwość skorzystania z funduszy unijnych mających na celu rewitalizację zamkniętych linii kolejowych, a także zakup nowoczesnych pociągów do obsługi tychże linii, zwłaszcza niezelektryfikowanych.
Rewitalizacja linii na odcinku Choszczno Złocieniec przyniesie ogromne korzyści dla mieszkańców miejscowości położonych wzdłuż całego odcinka, a przede wszystkim: Choszczna, Drawna, Kalisza Pomorskiego, Mirosławca oraz Złocieńca. Województwo Zachodniopomorskie w ubiegłych latach oraz nadal dokonało wielu inwestycji w tabor kolejowy jak i rewitalizacje wielu linii niezelektryfikowanych w województwie, lecz kompletnie pomijając jego południowe i wschodnie tereny, w tym linię 410.
Rewitalizacja linii kolejowej nr 410 na odcinku Choszczno Złocieniec przez Drawno, Kalisz Pom, Mirosławiec przyczyni się do znacznej poprawy komunikacyjnej w tej części województwa, a także poprawi dostęp mieszkańcom powiatu myśliborskiego dojazd do środkowej części województwa.
Obecnie na odcinku Choszczno Kalisz Pom. - Złocieniec, nie kursują już nawet autobusy PKS, zaś osoby, którzy nie posiadają własnego samochodu są totalnie odcięci od komunikacji publicznej na ww. odcinku.
Warto nadmienić, iż obecnie odbywa się modernizacja linii kolejowej nr 351 Poznań Szczecin, w związku z tym część elementów z tej linii m.in.: podkłady itp... mogą posłużyć do rewitalizacji linii 410, co znacznie zmniejszyło by koszt tego przedsięwzięcia. Ponadto można nadmienić także, że odcinek Choszczno Złocieniec, byłyby alternatywą dla linii 210, wiele mieszkańców powiatu drawskiego korzysta ze stacji kolejowej w Choszcznie, gdyż jest ona po prostu najbliżej i skąd można się udać w każdym kierunku naszego kraju, reaktywacja połączeń na ww. odcinku ponadto zapewni mieszkańcom powiatu choszczeńskiego i myśliborskiego najkrótszą drogę z Pomorzem Środkowym.
W minionych latach po przeprowadzeniu przez województwo rewitalizacji na liniach kolejowych m.in.: w kierunku Piły czy Kołobrzegu, które okazały się sukcesem i nastąpił tam gwałtowny przyrost pasażerów, dlatego też zasadnym rozwiązaniem byłoby przywrócenie stałego połączenia kolejowego Choszczna ze Złocieńcem. Wobec powyższego zasadne jest jak najszybsze przywrócenie połączeń kolejowych pomiędzy tymi miejscowościami, dzięki temu podniesiony zostanie komfort podróży, Złocieniec, Kalisz Pomorski i Drawno zyskają szybsze połączenie ze Szczecinem i Poznaniem oraz z resztą Polski po przesiadce na stacji Choszczno.
Linia kolejowa nr 410 została także wpisana do Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do 2020 r. w celu reaktywacji połączeń pasażerskich. W związku z przytoczeniem wyżej wymienionych argumentów apelujemy o podjęcie skutecznych działań, których efektem będzie rewitalizacja linii kolejowej nr 410 na odcinku Choszczno Drawno Kalisz Pom. Mirosławiec Złocieniec, które to wpisze się w dalszy rozwój transportu kolejowego w województwie zachodniopomorskim, a przecież to transport kolejowy jest tą gałęzią transportu, która to odgrywa największą rolę w przewozach.