Już wiosną na mapie Chojny pojawi się Klub Seniora, w którym osoby starsze w sposób aktywny i pod opieką wykwalifikowanego personelu będą mogły spędzić czas. Realizatorem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie.


„Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna” to nazwa projektu, w ramach którego na terenie miasta Chojna powstanie Klub Seniora. Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych i niesamodzielnych mieszkańców gminy Chojna oraz ich opiekunów. 

W ramach projektu utworzona ma także zostać wypożyczalnia sprzętu wspomagająco-pielęgnacyjnego. Wypożyczalnia przeznaczona będzie dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności wymagających korzystania ze sprzętu w warunkach domowych. Bezpłatne wypożyczenie sprzętu odbywać się będzie na podstawie umowy użyczenia. Jednym z warunków wypożyczenia będzie przedstawienie orzeczenia, o niepełnosprawności oraz stosownego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego potrzebę korzystania ze sprzętu w warunkach domowych.

Klub Seniora dla osób w wieku 60+ utworzony zostanie przy ul. Jagiellońskiej 2 w Chojnie i otwarty ma być w dniach: poniedziałek, środa, piątek od godz. 12 do 16.

Obecnie lokal w którym ma się znajdować Klub Seniora wymaga remontu. Jak informuje w rozmowie z naszym redaktorem Patryk Szczapa, pracownik OPS w Chojnie:
- Obecnie jesteśmy na etapie wyłonienia oferenta na przeprowadzenie prac remontowych. Planujemy, że nie potrwają one dłużej niż do końca lutego br., a otwarcie Klubu Seniora nastąpi w I kwartale 2018 roku.

W ramach prac ma być wykonany m. in. generalny remont łazienki, wymiana instalacji elektrycznej oraz dostosowanie wejścia na potrzeby osób niepełnosprawnych, natomiast pomieszczenia, w których będą przebywać seniorzy, odmalowane i zaopatrzone w odpowiedni sprzęt.

Całkowita szacowana wartość projektu opiewa na kwotę 445 422,50 zł, z czego 422 967,00 zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Nabór uczestników do projektu trwa do 17 stycznia 2018 r., a dokumenty rekrutacyjne należy składać w biurze projektu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 2, I piętro, pokój nr 7. Więcej informacji o projekcie na stronie chojna.pl