Rozpoczęły się prace związane z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych w strefie przemysłowej, przy ulicy Dargomyskiej w Dębnie. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Strefy Przemysłowej w Dębnie w obszarze Kostrzyńsko Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej poprzez dozbrojenie terenów” i dofinansowane zostało ze środków unijnych kwotą 2,5 mln złotych.


Projektem objęto obszar około 3 ha. Do gruntów doprowadzone zostaną media. W ramach inwestycji zostanie wykonana kanalizacja deszczowa, wodociągowa i sanitarna. Powstanie też nowa sieć oświetleniowa oraz nowa nawierzchnia drogi z oświetleniem.

– Jest to niezwykle ważna inwestycja, ponieważ w ostatnim czasie dostrzegamy potrzeby, jeśli chodzi o firmy działające na naszym terenie. Mamy zainteresowanie zakupem kolejnych działek, objętych tą inwestycją. Myślę, że realizacja całego projektu znacznie wpłynie na rozwój gminy Dębno oraz przyczyni się do utworzenia nowych miejsc pracy – mówi Piotr Downar burmistrz Dębna

Wykonawcą robót jest Firma MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych z Goleniowa, która złożyła najkorzystniejszą ofertę – na kwotę 4 854 810 zł.

Zakończenie projektu zaplanowano na wrzesień 2018 r.