Służby sanitarne ostrzegają o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Zielin w gminie Mieszkowice. Bez wody zdatnej do picia jest ponad 800 mieszkańców zarówno miejscowości Zielin jak i położonego nieopodal Ranowa.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 4 lipca 2017 roku stwierdził brak przydatności wody do spożycia z wodociągu Zielin w gm. Mieszkowice. Z brakiem przydatności wody do spożycia boryka się obecnie 863 mieszkańców miejscowości Zielin i Ranowo.

W podobnej sytuacji przed kilkoma dniami znajdowało się ponad 1000 mieszkańców tej że gminy, którym woda do domostw dostarczana jest w wodociągu Kępa Troszyńska oraz Goszków. Mieszkańcy Ci o stan spożywanej wody nie muszą się już martwić, ponieważ zgodnie z komunikatem PPIS w Gryfinie z dnia 3 lipca br. woda z tych dwóch stacji nie zagraża już ich zdrowiu.

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie będące zarządcą stacji uzdatniania wody w Zielinie został zobowiązany do zapewnienia mieszkańcom zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę oraz podjęcia działań naprawczych, celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Zgodnie z komunikatem przekazanym przez zarządcę, obecnie trwa dezynfekcja sieci. Woda zaś jest dostarczona dla mieszkańców za darmo przez beczkowóz.

Czytaj także:
Nie pij wody! Bakteria coli w 6 wsiach gminy Mieszkowice.