W związku z zaistniałym zdarzeniem drogowym w dniu 5.09.2018r. w ciągu drogi krajowej nr 26, w wyniku którego uszkodzeniu uległa konstrukcja Bramy Nowogródzkiej w Myśliborzu – zaleca się użytkownikom ww. drogi stosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu drogowego w tym rejonie miasta.

Dla użytkowników drogi – kierowców pojazdów osobowych udających się z kierunku Dębna i Chojny w kierunku Szczecina i Gorzowa zalecane jest korzystanie z objazdu ulicami Strzelecką i Łużycką. Zaleca się także kierowcom w związku z ww. utrudnieniami aby na czas tymczasowej organizacji ruchu drogowego w tym rejonie miasta korzystali z przyległych dróg lokalnych – miejskich.

Tymczasową organizację ruchu na przedmiotowym odcinku drogi krajowej wprowadził zarządca drogi krajowej, tj. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie.