Z dniem 28 listopada br. wprowadza się tymczasową organizację ruchu w związku z przebudową drogi gminnej Wojska Polskiego. Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach. Na czas prac cały odcinek za Rondem Kresowian do skrzyżowania z ulicą Chojeńską zostanie zamknięty dla ruchu kołowego.

Zadanie obejmuje budowę i przebudowę nawierzchni bitumicznej, ciągów pieszych, sieci gazowej, oświetleniowej, teletechnicznej i energetycznej, kanalizacji deszczowej, wodociągowej i sanitarnej.  W pierwszym etapie możliwy będzie tylko ruch pieszy po jednej stronie ulicy. W tym czasie zostaną przebudowane i wybudowane media, nawierzchnia jezdni, zjazdy i chodniki po stronie zachodniej.

W drugim etapie zostaną przebudowane i wybudowane chodniki i zjazdy po stronie wschodniej.

Na czas realizacji inwestycji zalecany jest objazd ulicami Piasta, I Armii i Chojeńską.

Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą prace mogą potrwać do końca lipca 2020 roku.