Ruszyły kontrole pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych. Pracownicy firmy wywozowej i urzędu będą sprawdzać czy w pojemniku na odpady zmieszane nie zalegają odpady frakcji materiałowej (papier, plastik, szkło) i bioodpady. W przypadku pierwszego ujawnienia nieprawidłowości zostanie wystosowane ostrzeżenie do właściciela nieruchomości. Ponowne stwierdzenie braku segregacji lub nieprawidłowego jej prowadzenia skutkować będzie wszczęciem postępowania administracyjnego w celu naliczenia wyższej opłaty – za nieprowadzenie segregacji.

Przypominamy, że deklarując segregację odpadów u źródła obowiązkowo segregujemy frakcję materiałową (plastik, papier, szkło) i bioodpady.

Deklarując i prowadząc segregację odpadów należy segregować następujące frakcje odpadów:

  • do worka koloru żółtego - tworzywa sztuczne i metale, tj.: plastikowe opakowania, butelki, folie, opakowania wielomateriałowe (opakowania po mleku UHT, opakowania po sokach), puszki, drobne metale, zakrętki, kapsle, folie, naczynia jednorazowe (niezatłuszczone) itp.
  • do worka koloru niebieskiego – papier tj.: gazety, magazyny, worki papierowe, książki, zeszyty, etykiety papierowe z opakowań, kartony (zgniecione lub rozłożone), tekturę itp.
  • do worka koloru zielonego – szkło tj.: opakowania szklane po produktach spożywczych, słoiki, butelki itp. – opakowań nie myjemy tylko opróżniamy z danego produktu!
  • do pojemnika koloru brązowego lub kompostownika na nieruchomości – bioodpady tj. resztki warzyw i owoców, obierki, resztki jedzenia, rośliny, trawę, chwasty, drobne gałęzie, liście, ziemię, kwiaty, fusy po kawie i herbacie, skorupki jaja.

Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemnik na bioodpady koloru brązowego o pojemności dostosowanej do swoich potrzeb lub wyposażyć nieruchomość w przydomowy kompostownik o pojemności dostosowanej do swoich potrzeb. Bioodpady zgromadzone w pojemniku koloru brązowego odbierane są zgodnie z harmonogramem odbioru tych odpadów bezpośrednio z nieruchomości. Niedopuszczalne jest łączenie bioodpadów (odpadów zielonych) z odpadami zmieszanymi!