Roślina ta może być bardzo niebezpieczna dla człowieka. Soki rośliny w kontakcie ze skórą i w obecności światła słonecznego, w szczególności mogą powodować oparzenia II i III stopnia. 
Pochodzi z rejonu Kaukazu, skąd został przeniesiony do środkowej i wschodniej części Europy, gdzie stał się rośliną inwazyjną i rozprzestrzenił na rozległych obszarach. od lat 50. do 70. XX wieku wprowadzany był do uprawy w różnych krajach bloku wschodniego jako roslina pastewna.