Spora część miasta zostanie na kilka godzin pozbawiona wody. Zarządca sieci wodociągowej prosi, by mieszkańcy gromadzili wodę w ilościach niezbędnych na czas trwania przerwy w dostawie.


Powodem wyłączenia wody jest konieczność wykonania niezbędnych robót na sieci wodociągowej. Zarządca, Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "PŁONIA" Sp. z o.o. w Barlinku zawiadamia, że w związku z pracami nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ul. Niepodległości i Gorzowskiej wraz z ulicami przylegającymi i sąsiednimi na odcinku od Ronda Bankowego do wyjazdu z miasta w kierunku Gorzowa Wlkp. oraz ul. Tunelowa, Kręta, Słoneczna, Podgórna, Jagiełły, Grunwaldzka i Spokojna. Wody nie będzie dziś i jutro, w godzinach 23.00-4.00.