Okiem naszej Czytelniczki

W pasie drogowym drogi krajowej 26 z Chojny do Krajnika Dolnego (za stacją paliw po lewej stronie, za zakrętem) od kilku dni przebywa bocian. Dzisiaj widziano go po lewej stronie drogi.
Prosimy o uwagę i rozważną jazdę.