W związku z podjęciem przez Zgromadzenie Związku Gmin Dolnej Odry uchwały w sprawie określenia terminu wprowadzenia obowiązku oznakowania pojemników, przekazujemy komunikat dla mieszańców.

Obowiązek oznakowania pojemników wszedł w życie z dniem 21 lutego 2019r., przy czym pojemnik musi zostać oznakowany w terminie 3 miesięcy od wyżej wskazanej daty.

OZNAKOWANIE polega na trwałym i widocznym (na przedniej części pojemnika, nie na klapie) oznaczeniu pojemników adresem nieruchomości, do której przynależy pojemnik. Litery winne być drukowane i mieć wysokość minimum 10 cm.

Wszelkich informcji udziela Związek Gmin Dolnej Odry

tel./fax 914615088, +48 519 096 627 e-mail: biuro@zgdo.eu