Z czasowymi utrudnieniami w ruchu liczyć się muszą kierowcy podróżujący przez Chojnę. Z powodu rozległej plamy substancji ropopochodnej rozlanej na drogę ruch na ulicy Bałtyckiej i Jagiełły odbywa się wahadłowo.


Obecnie na miejscu zdarzenia pracują strażacy ochotnicy, których działania polegają na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz zasypania plamy sorbentem.

Plama substancji ropopochodnej rozciąga się od ulicy Władysława Jagiełły w Chojnie poprzez drogę krajową nr 26 w kierunku Krajnika Dolnego.