Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myśliborzu informuje, że od dnia 05.12.2018r. pływalnia kryta w Myśliborzu będzie wyłączona z użytkowania do odwołania.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02 grudnia 2015r. poz. 2016 w sprawie wymagań jakie powinna posiadać woda na pływalniach, jednostka zleca systematycznie badania wody basenowej pod kątem wymaganych parametrów firmie zewnętrznej, którą jest SGS Polska Sp. z o.o.

W dniu 05.12.2018 o godz.11:09 otrzymaliśmy wyniki od firmy obsługującej naszą jednostkę w zakresie w/w badań. W próbce została wykryta bakteria Pseudomonas aeruginosa w związku z tym zarządca wdrożył procedury polegające na zamknięciu pływalni. Natychmiast zostały wszczęte procedury zabezpieczające, została poinformowana Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna, o godz. 11:15 w porozumieniu z w/w organem basen został wyłączony z eksploatacji.

Zostały wprowadzone procedury usunięcia bakterii z niecki basenowej oraz niezwłocznie powiadomiono wszystkie szkoły, szkółki pływackie, stowarzyszenia oraz instytucje korzystające z basenu. Opublikowana została informacja na basenie oraz stronie internetowej OSiR.