Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek ustawę o obrocie ziemią. Wstrzymał tym samym możliwość sprzedaży państwowych gruntów na 5 lat oraz zmienił zasady obrotu gruntami rolnymi.

Rząd przekonuje, że ustawa która w połowie kwietnia została przyjęta przez Sejm, zapobiegnie  spekulacjom w obrocie ziemią, a zastosowane w niej rozwiązania wzorowane są na tych, które obowiązują w wielu krajach UE.

Ustawa, wstrzymuje sprzedaż państwowych gruntów na pięć lat. Wyjątek stanowią nieruchomości do 2 ha oraz inne nieruchomości przeznaczone na „cele nierolne” (składy magazynowe, budownictwo mieszkaniowe itp.).

Nowa ustawa zakłada, że nabywcą ziemi rolnej może być jedynie rolnik indywidualny, czyli osoba fizyczna, która osobiście gospodaruje na gruntach do 300 ha. Musi ponadto posiadać rolnicze kwalifikacje i co najmniej od 5 lat zamieszkiwać w gminie, gdzie jest położona co najmniej jedna działka jego gospodarstwa.

Z kolei prawo pierwokupu ziemi będzie miała Agencja Nieruchomości Rolnych, za wyjątkiem dziedziczenia gospodarstwa przez bliskich rolnika.

Łatwiej będzie natomiast zakupić niewielki kawałek ziemi osobom niebędącym rolnikami. Będą mogły one bez ograniczeń kupować działki o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha.

Nowe przepisy mają wejść w życie 30 kwietnia b.r., gdyż 1 maja kończy się 12-letnie moratorium na zakup polskiej ziemi przez cudzoziemców.