W środę 13 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Myśliborskim a firmą Maldrobud Sp. z o.o. Sp.K., na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Celnej w Myśliborzu w ciągu drogi powiatowej nr 2161Z”.

Powiat Myśliborski reprezentowali Starosta Myśliborski Andrzej Potyra oraz Wicestarosta Alicja Prill oraz Skarbnik Powiatu Małgorzata Popławska, firmę Maldrobud reprezentował Prezes Zarządu Łukasz Malinowicz. Wartość robót budowlanych wynikająca z  podpisanej umowy wynosi 3.455.222,64zł. Zadanie obejmuje  przebudowę odcinka drogi od skrzyżowania z ul. Ogrodową do końca miejscowości Myślibórz. Łączna długość remontowanego odcinka wynosi 0,991 km. W ramach inwestycji planuje się wykonanie:

-odwodnienia,

-poszerzenia jezdni do 6m wraz z poprawą jej nośności ,

-budowę ścieżki pieszo-rowerowej,

-przebudowę istniejących zjazdów,

-budowę chodnika po północno-wschodniej stronie ulicy,

-wykonanie elementów uspokojenia ruchu na wjeździe do miejscowości w obszarze przejść dla pieszych wraz z ich oświetleniem.

Prace związane z przebudową drogi potrwają do 31.07.2020r. Inwestycja ta znacząco wpłynie na poprawę jakości infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Myśliborskiego.