W dniu 2 maja 2019 r. Starosta Pyrzycki Stanisław Stępień uczestniczył w uroczystym odsłonięciu herbu powiatu pyrzyckiego eksponowanego w galerii Wojewody w reprezentacyjnym holu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
W uroczystości uczestniczyli Premier Rzeczypospolitej Mateusz Morawiecki, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński, Arcybiskup Andrzej Dzięga, Wojewoda Tomasz Hinc oraz Starostowie Powiatów województwa zachodniopomorskiego. Szczególną uwagę zaproszonych gości z Premierem na czele wzbudził jeden z elementów naszego herbu, mianowicie złota chrzcielnica z pastorałem. Arcybiskup Andrzej Dzięga wyjaśnił, iż Chrzcielnica herbowa nawiązuje do Świętej Studni − studni Św. Ottona z Bambergu, który w XII w. dokonał rechrystianizacji Pomorza Zachodniego. Studnia jest symboliczną pamiątką po chrzcie plemienia Pyrzyczan, który dokonany został w czerwcu 1124 roku przez biskupa z Bambergu - Ottona, w wyniku misji skierowanej na Pomorze Zachodnie przez księcia polskiego, Bolesława Krzywoustego.


Nasz herb składa się z pola górnego, gdzie widnieje gryf pomorski symbolizujący przynależność regionu do dawnego Księstwa Pomorskiego we władaniu Gryfitów − przejęty wprost z herbu Pyrzyc oraz z pola dolnego, gdzie w prawym pasie jest opisana powyżej chrzcielnica, w środkowym pasie - trzy gwiazdy − element przejęty z herbu Lipian, drugiego miasta powiatu pyrzyckiego oraz w lewym pasie trzy kłosy pszenicy, podkreślające charakter regionu, od czasów średniowiecza związanego z rolnictwem.