Gmina kupiła udziały w spółce, nadal jest mniejszościowym udziałowcem, ale wsparła zadłużony szpital kwotą w wysokości 500 tys. złotych. Dodatkowo na konto szpitala wpłynie 150 tysięcy za sprawą decyzji radnych powiatowych.


O problemach finansowych szpitala w Dębnie wiadomo od wielu miesięcy. Przez wiele miesięcy trwał też spór pomiędzy dwoma samorządami, powiatem myśliborskim i gminą Dębno w sprawie wpłaty zadłużenia. Jest jednak pierwszy ważny krok w kierunku porozumienia. Gmina kupiła właśnie dodatkowe udziały w szpitalnej spółce, teraz ma 28,01% tych udziałów.

Gmina wyda na ten cel kwotę w wysokości 450 tys. złotych. Nadal będzie mniejszościowym udziałowcem, ale znacząco zasili konto zadłużonej placówki.

Dodatkowo radni miejscy podjęli uchwałę w sprawie dopłaty do spółki kwoty nieprzekraczającej 50 tys. złotych. Środki te zostały przekazane na pokrycie straty z poprzednich lat.

Z kolei radni powiatowi przeznaczyli kwotę 150 tysięcy złotych, środki te również mają posłużyć do spłaty zobowiązań z poprzednich lat.