Jakież było zdziwienie mieszkanki powiatu gryfińskiego, która odkryła, że jej zdjęci widnieje na jednym z portali społecznościowy, gdzie młodzi ludzie upubliczniają swój wizerunek w celu nawiązania relacji towarzyskich.


15 lipca 2018 r. Komisariat Policji w Chojnie został powiadomiony o możliwości popełnienia przestępstwa. Sprawa dotyczy upublicznienia na jednym z portali internetowych zdjęcia z wizerunkiem mieszkanki powiaty gryfińskiego bez jej zgody.

Za czyn z art. 191. § 1. kk tj. "Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia" podejrzanemu może grozić nawet do 3 lat pozbawienia wolności.