Jak wieś długa i szeroka zawisły w Piasku (gmina Cedynia) banery z hasłami sprzeciwiającymi się likwidacji szkoły i sprzeciwiającymi się polityce Burmistrza miasta i gminy Cedynia, Adama Zarzyckiego. Wieś wygląda jakby odbywał się w niej jakiś festiwal, ale mieszkańcom nie jest do śmiechu. Po styczniowym wycofaniu się Burmistrza z pomysłu reorganizacji szkoły nastąpiły miesiące „dziwnych”, jak to określają rodzice, zachowań burmistrza Zarzyckiego.


W Szkole Podstawowej im. Leśników Polskich w Piasku w roku 2017 została rozpoczęta rozbudowa. W założeniach projektu do starego budynku miała zostać dobudowana sala gimnastyczna, dwie sale lekcyjne, kotłownia i pomieszczenia przeznaczone na świetlicę wiejską. W
 2018 r., po listopadowych wyborach, nastąpiła zmiana Burmistrza Cedyni. Urząd ten objął Pan Adam Zarzycki.


Rozbudowa trwała do lutego 2019 r., na tym etapie została wybudowana kotłownia z nowoczesnym piecem oraz dwie nowe sale lekcyjne, które nie zostały wykończone. Prace zostały przerwane, choć wystarczyło tylko wstawić drzwi, parapety, dokończyć zakładanie gumolitu i pomalować ściany. Do nowych sal zakupiono również  wyposażenie, które do dziś jest nieużytkowane. Nowe sale miały dać dzieciom możliwość uczenia się chemii, przyrody, fizyki czy geografii nie tylko z książek. Miały mieć możliwość eksperymentowania, uczenia się przez przeprowadzanie doświadczeń w pracowniach przeznaczonych do tego typu zajęć. Kotłownia bez większych problemów została uruchomiona, jest sprawna i użytkowana, natomiast nowe sale lekcyjne nie.

Pan Burmistrz Zarzycki jeszcze w 2019 r. na rozpoczęciu roku szkolnego w Piasku, w przemówieniu do zgromadzonych dzieci, rodziców oraz nauczycieli obiecywał jak najszybciej wznowić prace, by dzieci w styczniu 2020 mogły korzystać z nowych sal. Niestety w grudniu 2019 roku, podczas spotkania wigilijnego w przemówieniu do zgromadzonych oświadczył, że oświata wymaga reorganizacji i trzeba się na to przygotować.

23 stycznia 2020 na sesji burmistrz oświadczył, że sprawę wybudowania nowych sal lekcyjnych bada prokuratura i nie jest to możliwe, by w tych salach uczyły się dzieci. Kwestię prokuratury Burmistrz usilnie rozpowszechniał wśród Radnych Rady Miejskiej w Cedyni i wśród mieszkańców gminy. Rodzice byli bardzo zdezorientowani i zaniepokojeni takim obrotem spraw.

We wrześniu 2020 r. rodzice postanowili sami udać się do Prokuratury w Gryfinie z prośbą o przyspieszenie sprawy i umożliwienie oddania nowych klas do użytku. W rozmowie bezpośredniej z Panem Prokuratorem rodzice usłyszeli, że Prokuratura w Gryfinie prowadzi sprawę w związku z rozbudową szkoły w Piasku, lecz to absolutnie nie ma wpływu na dopuszczenie do użytkowania nowych sal. Stanowisko Prokuratora w tej sprawie otrzymali również na piśmie.

W związku z powyższym Rada rodziców wystosowała pismo z prośbą o oddanie do użytku nowych dwóch sal lekcyjnych, ale odpowiedź była bardzo ogólnikowa i niezadowalająca, brakowało w niej konkretnych powodów wstrzymania prac w nowo wybudowanym budynku i informacji o tym, kiedy prace zostaną wznowione.

30 września 2020 na sesji Rady Miejskiej w Cedyni, przedstawicielka Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Piasku odczytała kolejne pismo -odpowiedź, w którym rodzice już nie proszą, a żądają wznowienia prac budowlanych, zakończenia budowy i oddania do użytku nowych klas lekcyjnych dzieciom. Podparła się odpowiedzią Prokuratora, który w żaden sposób nie  wstrzymuje tych prac wykończeniowych. 

Pan Burmistrz w odpowiedzi na żądanie Rodziców, nadal twierdził, że musi zabezpieczać ślady do celów dowodowych dla sprawy toczącej się w prokuraturze. Odpowiedź Burmistrza jest wymijająca, a samo zabezpieczanie dowodów w nowym budynku pozostawia do myślenia. Drzwi do nowych sal podparte są zaledwie kołkiem, który wystarczy odsunąć, by wejść do środka, a wokoło nowego budynku nie widnieją żadne tabliczki z zakazem wstępu. 

W piątek 2 października br. na stołówce Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Cedyni burmistrz Cedyni Adam Zarzycki otworzył spotkanie  pani Andżeliki Felskiej i Jarosława Kwiatkowskiego z zarządu fundacji Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy z Radnymi Rady Miejskiej w Cedyni. Burmistrz, który przywitał przedstawicieli ZUL i zebranych, opowiedział jak przedstawiciele Uniwersytetu trafili do niego z propozycją i że dostrzegł w tym szansę na ratowanie szkoły w Piasku. Poprosił szefową Fundacji o przedstawienie propozycji na zagospodarowanie szkoły. Burmistrz Zarzycki podsumował dyskusję kończącą spotkanie mówiąc, że na wieść o takiej propozycji dla szkoły w Piasku, burmistrzowie innych gmin wyrazili swoją zazdrość i nazwali go „szczęściarzem”.