Burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska i wicewojewoda Marek Subocz podpisali umowę dzięki której nastąpi przebudowa drogi gminnej ul. Głowackiego w Pyrzycach. 

Celem projektu jest przebudowa drogi gminnej na działce nr 116 dr obr. 5, dz. nr 189 dr ob.6, dz. nr 35 dr obr.2 Pyrzyce. Ulica Głowackiego w Pyrzycach jest drogą gminną publiczną nr 616001Z, przebiegającą w całości w terenie zabudowanym. Przebudowywana droga w stanie istniejącym jest dwukierunkową jednojezdniową ulicą klasy „D". Obecnie jest częściowo wykonana z nawierzchni bitumicznej oraz z trylinki o szerokości ok. 6,00 m o przekroju daszkowym oraz chodniku szerokości 1,00 ÷1,50 m po zachodniej stronie ulicy. Na odcinku jedni drogi stwierdza się liczne ubytki w nawierzchni, lokalne wyłuszczenia w warstwie ścieralnej nawierzchni drogi, lokalne spękania podłużne i poprzeczne nawierzchni ścieralnej jezdni drogi. Liczne ubytki w drodze powodują zagrożenie dla pojazdów mechanicznych poruszających się po niej.                                                                                       

Realizacja projektu pozwoli dostosować infrastrukturę drogową do obowiązujących standardów w zakresie bezpieczeństwa ruchu oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej subregionu pyrzyckiego. Teren przyległy jest zabudowany i zurbanizowany