Zgodnie z zapowiedziami gmina Stare Czarnowo na nowo buduje swoją markę. Pomóc ma w tym nowe, przejrzyste, a przede wszystkim czytelne oznaczenie ulic z wykorzystaniem promocyjnego logo. Na początku zmiany obejmą miejscowości Stare Czarnowo i Kołbacz, a następnie sukcesywnie kolejne miejsca.


Obecnie jeszcze każda miejscowość w gminie oznaczona jest zupełnie inaczej, różniąc się od siebie krojem, czcionką, wielkością czy nawet kolorem tabliczek. Co więcej część miejsc w gminie w ogóle nie posiada oznakowana. Niebawem sytuacja ta będzie jednak wyglądać zupełnie inaczej.

Nieprzystosowane do realiów oznakowanie w poszczególnych miejscowościach gminy to efekt zaniedbań jeszcze z poprzednich lat. Urząd Gminy w Starym Czarnowie w kadencji 2014-2018 postanowił zająć się tym problemem i uporządkować tą kwestię, aby było czytelnie, estetycznie i bezpiecznie. Tabliczki i słupki zostały już wymienione w Starym Czarnowie. Następnie po odbiorze inwestycji drogowej zostaną zamontowane w Kołbaczu. Sukcesywnie wymienione będą także w kolejnych miejscowościach.

- Po kilkunastu miesiącach prac i starań udało się zatwierdzić naszą markę oraz logo. Naprawiliśmy to co przez wiele lat było po prostu zaniedbane, a właściwie niedopilnowane. Teraz efekt działań wdrażamy w życie, stąd jednolite oznakowanie ulic pojawi się sukcesywnie w poszczególnych miejscowościach gminy - przekonuje zastępca wójta gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk.

Przypomnijmy, że znak promocyjny gminy złożony jest z trzech kolorów. Hasło brzmi: STARE CZARNOWO gmina piękna z natury. Barwy odnoszą się do największych atutów gminy. Kolor żółty przypomina łany zbóż i chleb, bowiem w gminie większość gruntów stanowią urodzajne pola. Odcień zielony ma kojarzyć się ogromną ilością lasów i terenów atrakcyjnych przyrodniczo m.in. z Puszczą Bukową. Z kolei niebieski odwołuje się do wody i akwenów wodnych, a gmina graniczy z niezwykle czystym jeziorem Miedwie.