Zakończył się remont ulicy Wodnej w Dębnie. Zadanie wykonywała spółka Maldrobud z Myśliborza, za kwotę 488 855 zł. Przebudowano nawierzchnię jezdni i miejsca parkingowe.

W ramach inwestycji wykonano roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni, krawężników, oznakowania drogowego. Powstała nowa nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego i nawierzchnia z kostki betonowej pod miejsca postojowe. Odwodnienie istniejącej drogi odbywać się będzie poprzez uliczne wpusty wraz z podłączeniem do istniejących studni. Jezdnia zyskała oznakowanie poziome, nowe znaki drogowe, a na parkingu ustawiono  słupki. Ponadto dokonano regulacji istniejących studni, studzienek, skrzynek ulicznych.

Nowa jezdnia, samochody na parkingu, drzewa, budynki

Jezdnia, chodnik, drzewa w jesiennych kolorach, ogrodzenia, samochody

Jezdnia, chodnik, samochody, przejście dla pieszych, znaki, budynek z czerwonej cegły