Nagrodzony złotym certyfikatem PZPN UKS Dębno stał się oficjalnie klubem partnerskim Akademii Pogoni. Trwająca od blisko dwóch lat współpraca została dziś sformalizowana. – Dla nas ta umowa jest niezwykle ważna. Dzięki niej możemy się rozwijać i budować wśród naszych zawodników motywację do dalszej, wytężonej pracy – mówi prezes UKS-u Dębno, Tomasz Pluciński.

Bliskie kontakty pomiędzy obu klubami zawiązały się przed kilkoma laty. Zespoły UKS-u Dębno regularnie gościły na obiektach przy Twardowskiego podczas turniejów Akademii Klasy Ekstra oraz Ekstra Talent, a trenerzy otrzymywali zaproszenia na organizowane przez Dumę Pomorza szkolenia. W 2019 roku współpraca stała się jednak jeszcze bardziej ścisła.
 Podpisany dzisiaj dokument nie jest początkiem kooperacji, a raczej formalizacją i uporządkowaniem pewnego stanu rzeczy. Nie o papier tu bowiem chodzi, a o rzeczywistą współpracę i wymierne korzyści, które z niej wynikają – mówi prezes Pluciński. – Dla małego klubu, jakim jest UKS Dębno, współpraca z Pogonią jest niezwykle ważna i pełni wiele funkcji. Dla zawodników staje się motywacją do dalszej pracy, dla trenerów szansą kontaktu z bardziej doświadczonymi szkoleniowcami, rozmowy, weryfikacji swoich pomysłów, planów szkoleniowych. Jest to też okazja, by pojechać do dużego miasta, pokazać się, zagrać mecz kontrolny z topową akademią – dodaje.
UKS Dębno jest jednym z pierwszych klubów, które przystąpiły do współpracy z Akademią Pogoni na nowych zasadach. Wcześniej flagowym projektem, skierowanym do klubów w regionie, było „Pogoń to Wy!”, do którego przystąpiło kilkadziesiąt podmiotów z Pomorza Zachodniego i okolicznych województw. Obecnie przedstawiciele Dumy Pomorza postawili jednak na ściślejszą współpracę z klubami partnerskimi, opartą przede wszystkim na aspekcie szkoleniowym. – Chcemy dzielić się swoją wiedzą. Wychodzimy bowiem z założenia, że im lepiej przygotowany do szkolenia rynek wojewódzki, tym lepsi zawodnicy będą się na nim pojawiać – mówi koordynator projektu, Michał Zygoń. – W najbliższym czasie będziemy podpisywać umowy z kolejnymi klubami, z którymi od jakiegoś czasu ściśle współpracujemy. Naszym celem jest stworzenie sieci 8-10 podmiotów, będących z nami w codziennych, bezpośrednich kontaktach. Jakość relacji – na tym nam teraz najbardziej zależy – podsumowuje.