Ksiądz Henryk K. z Gryfina musi zapłacić trzy tysiące złotych grzywny za naruszenie nietykalności cielesnej dwójki dzieci. W kwietniu 2017 roku ksiądz uderzy 14-łatkę w głowę i szarpał inną osobę nieletnią za rękę. Sąd Apelacyjny w Szczecinie utrzymał w mocy wyrok pierwszej instancji sprzed roku. Krzysztof Zaremba, sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie powiedział, że ...od oskarżonego, jako kapłana i pasterza kształtującego zachowania wiernych oczekuje się dotrzymania wysokich standardów zachowania. Przemoc fizyczna, szczególnie wobec dzieci i wyrażana publicznie, nie może być uznawana za dopuszczalną formę korygowania zachowań małoletnich...