Dzięki inicjatywie i uprzejmości Posła na Sejm Sylwestra Chruszcza w dniu 28 września b.r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Gogolicach mieli możliwość zwiedzić Sejm RP. W trakcie naszej wizyty w sali obrad Sejmu mogliśmy na żywo słuchać i oglądać pracę marszałka Sejmu oraz posłów podczas przedstawianych postulatów i uzasadnień do projektów ustaw sejmowych.


Naszą grupę oprowadzał po Sejmie specjalnie oddelegowany na przewodnika pracownik parlamentu. Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Gogolicach oraz kilkoro dzieci ze Szkoły Podstawowej w Stołecznej zobaczyły najważniejsze miejsca w Sejmie.

Kiedy ogląda się relacje z obrad sejmowych, widzi się wielki owalny budynek i jedną piękną salę, w której obradują przedstawiciele polskiego społeczeństwa. Nasza przewodniczka pokazując makietę Sejmu, wyjaśniła nam, że teren Sejmu, oprócz głównego, posiada kilka budynków a wszystko to razem znajduje się na obszarze 7 ha!

Przechodząc marmurowym korytarzem z balustradami, dotarliśmy do sali obrad. Tam dowiedzieliśmy się jak przebiegają obrady Sejmu.
W ciszy i z uwagą przysłuchiwaliśmy się wystąpieniom poselskim oraz podglądaliśmy pracę parlamentarzystów. Następnie udaliśmy się na umówione spotkanie.

Spotkanie z Panem Posłem Sylwestrem Chruszczem odbyło się w niewielkiej sali, gdzie podobnie jak na całym terenie Sejmu znajdował się podgląd głównej sali sejmowej. Pan Poseł opowiedział o pracy w sejmie, odpowiadał na pytania nauczycieli i uczniów, po czym zaprosił nas na obiad do stołówki sejmowej. Zaplanowany na zwiedzanie czas szybko dobiegł końca. Opuściliśmy główny budynek i udaliśmy się do kolejnego, w którym mieści się restauracja i w niej zjedliśmy pyszny obiad.

Kończąc relację z wizyty w Sejmie, chcielibyśmy gorąco podziękować Panu Posłowi Sylwestrowi Chruszczowi za bardzo interesującą lekcję wychowania obywatelskiego oraz za sponsorowanie i umożliwienie nam wyjazdu do Warszawy. Życzymy Panu, aby w swoich działaniach, nadal był blisko ludzi jak dotychczas oraz mógł zrealizować wszystkie wytyczone przez siebie cele.
Wdzięczni uczestnicy wycieczki