Katarzyna Sufin została laureatką tegorocznej edycji konkursu przyrodniczego „Znam Szczeciński Park Krajobrazowy - Puszcza Bukowa”. Uczennica Zespołu Szkół w Kołbaczu zwyciężyła w finale wojewódzkim konkursu, który odbył się w środę 15 listopada 2017 roku. 
 

Konkurs przyrodniczy, w którym w klasyfikacji szkolnej bezkonkurencyjna okazała się również placówka z Kołbacza, przeznaczony był dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych gmin znajdujących się na terenie Szczecińskiego Parku Krajobrazowego oraz jego otuliny, a także szkół podstawowych zlokalizowanych w Szczecinie.

- O tym, że mamy w gminie zdolną młodzież wiedziałam o dawna. Edukacyjne sukcesy cieszą, bo pokazują, jak aktywni i zaangażowani w rozwój pasji i zainteresowań uczniów są także nauczyciele z Zespołu Szkół w Kołbaczu - podkreśliła wójt gminy Stare Czarnowo Marzena Grzywińska.

Celem konkursu było: zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa”, zdobycie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody, gospodarki leśnej i ochrony środowiska oraz doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, roślin i zwierząt.

- To tylko pozornie proste zadania, z którym uczniowie sobie bez problemu poradzili. Dzięki tego typu przedsięwzięciom rozbudzamy u nich zamiłowanie oraz szacunek dla przyrody, a przede wszystkim motywujemy do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu - przekonywała dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego Dorota Janicka.

Przedsięwzięcie, w którym udział wzięło w sumie 9 placówek oświatowych odbyło się etapowo.

- Pierwszy etap polegał na wyłonieniu trzyosobowej reprezentacji szkoły. Następnie uczniowie brali udział w zajęciach terenowych oraz w części wykładowej poświęconej tematyce Puszczy Bukowej. Końcowym etapem był finał konkursu, który gościliśmy w Zespole Szkół w Kołbaczu - wyliczała dyrektor placówki Bogumiła Zawada. - Oprócz zwycięstwa Katarzyny Sufin, wysokie czwarte miejsce zajęła Karolina Cieślicka, a wiedza innego reprezentanta Igora Adamkowskiego doprowadziła do naszego triumfu w końcowej klasyfikacji zespołowej - dodaje opiekun uczestniczących w konkursie uczniów z Kołbacza Beata Zawadzka.

Wyniki klasyfikacji indywidualnej:

I miejsce - Katarzyna Sufin ZS w Kołbaczu
II miejsce - Hanna Tokarek SP nr 1 w Gryfinie
III miejsce - Norbert Dąbrowski SP nr 48 w Szczecinie
IV miejsce - Karolina Cieślicka ZS w Kołbaczu
V miejsce - Aleksander Cierlecki ZS w Gardnie
VI miejsce - Maria Kuźma SP nr 1 w Gryfinie

Wyniki klasyfikacji zespołowej:

I miejsce - Zespół Szkół w Kołbaczu
II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfinie
III miejsce - Zespół Szkół w Gardnie

Wyniki konkursu plastycznego (technika dowolna):

- Nagroda główna - Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfinie

Przedsięwzięcie odbyło się dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Konkurs objęty został honorowym patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Kuratorium Oświaty w Szczecinie.