W Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie już  po raz jedenasty odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy o Europie. Wzorem ubiegłych lat Honorowy Patronat nad konkursem objął prof. Bogusław Liberadzki, poseł do Parlamentu Europejskiego, który ufundował główną nagrodę – wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.


Za nami XI edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy o Europie przeznaczonego dla uczniów klas trzecich gimnazjalnych i klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych powiatu gryfińskiego. W tym roku w konkursie udział wzięli uczniowie ze szkoły w Cedyni, Chojny i Widuchowej oraz pierwszoklasiści z ZSP Nr 2 w Gryfinie i ZSP w Chojnie. Celem konkursu było propagowanie wiedzy o Europie, integrowanie środowiska lokalnego, pokazanie różnorodności kultur państw naszego kontynentu.

Konkurs składał się z trzech etapów. W pierwszym uczestnicy rozwiązywali test, w drugim zespoły odpowiadały na pięć pytań dotyczących wiedzy: historycznej, geograficznej, symboli narodowych, ustrojów państw, organizacji międzynarodowych, w tym głównie Unii Europejskiej, zabytków, języków, walut, potraw i znanych postaci świata kultury. W trzecim etapie uczestnicy przedstawiali wcześniej przygotowane prezentacje multimedialne, charakteryzujące wybrane przez siebie państwo. Ta część była bardzo ciekawa, mogliśmy posłuchać muzyki na żywo, spróbować wypieków kuchni holenderskiej, ukraińskiej i hiszpańskiej.

Uczestników konkursu oceniała komisja w składzie: pan Gerard Lemke – przewodniczący Chojeńsko – Gryfińskiego Stowarzyszenia Wspólnej Europy, pani Krystyna Leddin – pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnie oraz pan Kazimierz Komorzycki – reprezentujący prof. Bogusława Liberadzkiego. Po podliczeniu punktów komisja ogłosiła wyniki oraz wręczyła pamiątkowe dyplomy i nagrody.

Wyniki konkursu:

I miejsce – drużyna z ZSP w Chojnie, w składzie: Natalia Ziembowska, Gracjan Jasnos, Dawid Piotrowski ( opiekun p. Gabriela Lasowska),
II miejsce – drużyna gimnazjalistów z Widuchowej w składzie: Małgorzata Mlak, Adam Madej, Wojciech Rogalski ( opiekun p. Irena Chęś),
III miejsce – drużyna gimnazjalistów z Cedyni w składzie: Marta Pięknik, Michał Sobiś, Jakub Wojtasik ( opiekun p. Renata Misiura).