Zespół Szkół nr 1 w Pyrzycach to miejsce, gdzie odbyło się już po raz szósty ślubowanie uczniów klasy mundurowej, którzy swoje dalsze życiowe plany wiążą z zawodem policjanta lub strażaka. W uroczystości uczestniczył Komendant Powiatowy Policji w Pyrzycach - mł. insp. Krzysztof Dębiński.


Uczniowie I klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu mundurowym z Zespołu Szkół nr 1 w Pyrzycach składali ślubowanie na szkolny sztandar, powtarzając słowa przysięgi odczytane przez Panią Edytę Sójkę – wychowawcę klasy mundurowej. Przysięgę złożyli m. in. w obecności Starosty Pyrzyckiego, Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach, Dyrektora ZS nr 1 w Pyrzycach, pedagogów, nauczycieli, a przede wszystkim w obecności swoich dumnych rodziców.

Przez najbliższe trzy lata, adepci klasy o profilu mundurowym będą nie tylko zgłębiać tajniki służb mundurowych, ale również dawać przykład dobrej, obywatelskiej postawy. Dzięki zdobytej podczas kształcenia wiedzy i umiejętności, z pewnością łatwiej oraz bezpieczniej poradzą sobie z trudnościami życia codziennego. Jeżeli w przyszłości zdecydują się zasilić szeregi Policji, będą mieli również możliwość wykorzystania jej w celu zapewnienia bezpieczeństwa i niesienia pomocy innym.

Podczas uroczystości starsi uczniowie, decyzją Dyrektora Zespołu Szkół zostali mianowani na stopień starszego kadeta. Tradycyjnie uroczystość ślubowania została uświetniona występami artystycznymi przez uczniów Zespołu Szkół nr 1, poprzez utwory muzyczne oraz recytację wierszy.