W dniu 2 października 2019 r. uczniowie klasy maturalnej 3C o profilu policyjnym i Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Gryfinie odwiedzili wraz z opiekunami Dorotą Boratyńską oraz kom. Robertem Panną zabytkowy budynek Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. W trakcie wizyty mieli możliwość spotkania się z pracownikami poszczególnych Wydziałów Komendy, którzy przybliżyli im zasady rekrutacji do Policji oraz specyfikę pracy formacji.

Podczas spotkania pracownik Zespołu Naboru Wydziału Kadr i Szkolenia, w ramach promocji zawodu, przekazał ciekawe informacje dotyczące wymagań, jakie należy spełnić starając się o przyjecie do służby w Policji, a także omówił jakie etapy należy przejść przed rozpoczęciem kursu podstawowego.

Z uczniami spotkała się również podinsp. Edyta Haszczak Kierownik Sekcji Psychologów, która omówiła elementy brane pod uwagę podczas selekcji kandydatów do służby w Policji oraz jak radzić sobie z stresem.

Dodatkowo uczniowie zobaczyli pomieszczenia Sztabu Policji, w którym mieści się Stanowisko Dowodzenia z poglądem na monitoring miejski. Mieli też możliwość porozmawiania z pracującymi w Sztabie osobami, które odpowiedzialne są za zabezpieczenie ważniejszych imprez na terenie Szczecina.

Podczas zwiedzania budynku Komendy Wojewódzkiej Policji uczniów spotkała miła niespodzianka. Zaprosił ich na rozmowę Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Szczecinie mł. insp. Grzegorz Sudakow, który pochodzi z miasta, w którym uczy się odwiedzająca komendę młodzież. Naczelnik zaprezentował im  wzór nowego umundurowania Policji.

Dla uczniów było to ciekawe, ale też bardzo ważne spotkanie w kontekście zbliżających się wyborów życiowych dotyczących dalszej pracy bądź nauki.