- Z tego miejsca czcimy dziś pamięć wszystkich Polaków, którzy walczyli, ginęli, byli katowani, mordowani w wielu miejscach oraz na wszystkich frontach Europy i Świata. Pamięć o męstwie naszych przodków powinna uczyć nas, że tylko wspólnie, bez względu na wyznanie, światopogląd czy sympatie polityczne możemy osiągnąć sukces i  dzięki temu żyć w lepszym i bogatszym kraju - powiedział do zgromadzonych na Cmentarzu Wojennym w Starych Łysogórkach gości, podczas uroczystości 73. rocznicy forsowania Odry burmistrz Mieszkowic Andrzej Salwa.


Obchody rocznicowe rozpoczęła msza św. celebrowana przez Metropolitę Szczecińsko-Kamieńskiego, ks. abp. Andrzeja Dzięgę. Wśród zgromadzonych gości obecni byli m. in.  zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha, wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc, przedstawiciele władz powiatu gryfińskiego oraz samorządów gminnych. Nie zabrakło również delegacji różnych instytucji, stowarzyszeń oraz szkół, którzy wraz z mieszkańcami i gośćmi złożyli wieńce pod obeliskiem. 

- Nie jesteśmy tu dziś z obowiązku, robimy to z potrzeby serca - podkreślił w przemowie do zgromadzonych minister Joachim Brudziński. 

Szef MSWiA dodał również, że obecność na uroczystości rocznicowej forsowania Odry jest największym wyrazem uznania i wdzięczności poległym podczas walk żołnierzom.

16 kwietnia o godz. 5.45 po silnym przygotowaniu lotniczo-artyleryjskim pierwszorzutowe bataliony rozpoczęły forsowanie Odry. Pod ogniem nieprzyjaciela, oddziały szturmowe na przeprawach desantowych przebyły rzekę i po zaciętych walkach opanowały przyczółki na lewym jej brzegu. Mimo nieustających ataków dużych sił piechoty i czołgów oraz gwałtownego ognia artylerii i nalotów lotnictwa przyczółki zostały utrzymane i powiększały się systematycznie. W ciężkich i krwawych walkach, metr po metrze wypierano Niemców z ich umocnień zadając im znaczne straty. Do walki wchodziły wciąż nowe siły, w tym również wojska pancerne i artyleria armii. Do późnych godzin wieczornych znaczna część pododdziałów sforsowała Odrę, a główna pozycja obrony Niemieckiej została przełamana. Następnego dnia 17 kwietnia 1945 r. od wczesnych godzin rannych oddziały Wojska Polskiego rozwinęły zdecydowane natarcie na zachód. 

Na Cmentarzy Wojennym w Starych Łysogórkach pochowanych jest blisko 2 tys. żołnierzy poległych podczas forsowania Odry i w walkach o Berlin. Spoczywają tam Ci, którzy złożyli w ofierze na ołtarzu wolności Ojczyzny największy dar - swoje życie.